Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: 

Romana Matějková

 

    Stravování pro základní školu je zajišťováno školní jídelnou, která je umístěna v budově mateřské školy a jídlo je dováženo vedoucí školní jídelny do budovy ZŠ, kde je rozdělováno ve výdejně a konzumováno v jídelně ZŠ. Dbáme na správnou životosprávu. Žákům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů pro školní stravování, je zachována vhodná skladba jídelníčku a dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

 

Stravování a zajišťování pitného režimu

 

Výdej obědů:

 • 11:30 – 12:10 hodin v Mateřské škole
 • 11:30 – 13:30 hodin v Základní škole
 • 11,15 - 11,30 - pro nemocné v ZŠ
 • 11:00 – 11:30 hodin cizí strávníci do jídlonosičů (dočasně pozastaveno)

                                              

Pitný režim:

 • žáci ZŠ si nosí vlastní pití z domova a další dostávají ve školní jídelně během oběda (voda, čaj)
 • ve ŠD si žáci mohou naplnit do umělohmotné láhve přinesené z domova čaj nebo vodu ze školní kuchyně
 • žáci mají možnost se napít kdykoliv, většinou i během vyučování

Školní jídelna - provozní řád

Źáci ZŠ se ke stravování přihlašují i odhlašují den dopředu do 12.30 hodin u paní Matějkové-vedoucí ŠJ nebo u paní Vítkové-kuchařky, na telefonním čísle 777 988 865. Při onemocnění dítěte je možno první den oběd odebrat v kuchyni MŠ v době od 11.30-12.00 hodin.

 • Jídlo se vydává do jídlonosičů! Zákaz výdeje oběda do skleněných nádob!!!
 • Za neohlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje náhrada
 • Termín splatnosti stravného je každý měsíc oznámen. Většinou je to první týden v měsíci. Platí se odebraná strava za minulý měsíc!
 • Stravné se vybírá v MŠ 8.00-9.00 a 14.00-15.30 hodin a v ZŠ 11.30-13.30 hodin u paní Matějkové.
 • Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá Romana Matějková , vedoucí ŠJ
 • Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

 

Poplatky za stravování jsou stanoveny takto:

   

Základní škola:

   

Strávníci ZŠ 7 - 10 let

  20,00 Kč
Plná cena oběda:   51,00 Kč

Strávníci ZŠ 11 - 14 let

  22,00 Kč
Plná cena oběda:   53,00 Kč
     

Cizí strávníci

  56,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatnost stravného:

Platí se za odebranou stravu za uplynulý měsíc. Termín splatnosti stravného je každý měsíc vyvěšen v MŠ a ZŠ na informační tabuli.

Stravné se vybírá v kanceláři ŠJ od 8.00 -9.00 a od 14.00 – 15.30 hodin.