Dny otevřených dveří

20.10.2015 19:57

 

 

Vážení rodiče, prarodiče a všichni obyvatelé obcí Kratonohy, Michnovka, Obědovice,…

připravily jsme pro Vás

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ KRATONOHY

 

V úterý 27. 10. 2015 od 16.30 do 18.00 hodin schůzka rodičů budoucích prvňáčku a všech zájemců o informace o škole s paní ředitelkou Mgr. Monikou Bisovou.

 

Ve středu 2. 12. 2015 od 7.50 do 12.20 hodin možnost návštěvy vyučovacích hodin ve všech třídách  – dopoledne v málotřídní škole.

 

Přijďte se k nám podívat!

 • Vyučujeme podle ŠVP ZV – anglický jazyk od 1. třídy
 • Příjemné školní prostředí v budově obklopené zahradou v centru obce
 • Pozitivní vztahy mezi žáky i dospělými
 • Nízký počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup
 • Moderní metody a formy výuky, projektové a interaktivní vyučování
 • Zájmové kroužky každý den v týdnu většinou zdarma
 • Individuální péče pro děti s IVP i pro děti nadané
 • Příprava pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s MŠ a formou předškoláčku, který probíhá od listopadu do června jednou měsíčně pod vedením paní učitelky z 1. třídy
 • Přehledné a aktualizované webové stránky, emailová komunikace rodičů s vyučujícími,…
 • Škola je vybavena 2 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici počítače a v budoucnu chceme zařadit do výuky i tablety
 • Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, dbáme na zdravou stravu a pitný režim žáků, ...
Zpět