Důležité upozornění pro rodiče

29.02.2016 14:22

Důležité upozornění pro rodiče.

Podle školského zákona č. 561/2004 a aktuálním znění a vyhlášky č.107/2005 Sb.,
o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, mají žáci MŠ a ZŠ nárok na stravování v době pobytu ve školce nebo ve škole.

Cena oběda se skládá:  1) z ceny za potraviny

                                  2) z ostatních režijních nákladů (voda, elektřina, plyn, mzdy + DPH)

1) Cena za potraviny =  vybírané stravné,            tj. MŠ dopol.  stravování            27,-Kč

                                                                          MŠ celodenní  stravování        34,-Kč    

                                                                          ZŠ     7-10 let                        20,-Kč 

                                                                          ZŠ   11-14 let                        22,-Kč

Tyto ceny platí rodiče v plné výši.


2) Ostatní režijní náklady platí škola, která dostává prostředky ze státního rozpočtu.      

Tyto náklady dosahují částky 31,- Kč za 1 oběd podle spotřebovaných energií + mzdy.

Z toho vyplývá, že plná cena oběda v době nepřítomnosti dítěte ve škole nebo ve školce je:

 běžné stravné    +      31,-Kč,           tedy MŠ: 58,00, 65,00 Kč a ZŠ: 51,00 53,00 Kč

V době nemoci dítěte se první den nepřítomnosti považuje za pobyt žáka ve školce či ve škole a rodiče mají možnost odebrat za finanční normu pouze první neodhlášený oběd. V ostatní dny, pokud není oběd odhlášen, hradí strávník plnou cenu oběda - obědy nejsou dotovány státem  (tj. k ceně potravin jsou připočítány i veškeré provozní náklady + DPH). Na dotované obědy mají podle zákona nárok jen
žáci v době jejich pobytu ve škole (školský zákon § 119).

V dalších dnech nepřítomnosti dítěte je nutné oběd odhlásit!!!, protože jinak zůstane objednán a bude počítán za plnou cenu.

Doufáme, že pochopíte důležitost tohoto sdělení, protože pokud bychom vám neúčtovali plnou cenu oběda, jednalo by se o neoprávněné čerpání ze státního rozpočtu.


Zpět