kalendář akcí na 1. pololetí škol. roku 2018/2019

01.09.2018 13:22

září

3.9. slavnostní zahájení školního roku

10.9. společná zahajovací schůzka rodičů od 16.30 hod.

 – informace k organizaci a průběhu vzdělávání ve školním roce 2018/2019, opětovné seznámení se školním řádem a ŠVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT – č. j. 17/2015 včetně provedených změn uvedených v Dodatku č. 1 vstupujících v platnost dne 1. 9. 2016 a Dodatku č. 2 vstupujícího v platnost dne 1.9.2017, ŠVP ŠD, nabídka zájmových útvarů pro tento šk. rok, informace příslušným zákonný zástupcům o sestavení PLPP, IVP pro jejich syna/dceru, souhlas s uhrazením pracovních sešitů.

16.9. Vítání občánků obce Kratonohy

21.9. Škola v pohybu - ukázková hodina TV zaměřená na všeobecnou pohybovou přůpravu pod vedením trenérů mládeže Fotbalové asociace České republiky.

27.9.  schůze školské rady od 16.30 hod.

28.9. DEN OBCE - Den otevřených dveří s výstavou kronikáře pana Zackla ke 140. výročí školy od 12:00 do 17:00 hod.

28.9.  Státní svátek

 

říjen

1.10. - 4.10.  začínají kroužky, kluby a doučování

10.10.  informační odpoledne pro rodiče žáků 1. ročníku 14.00 - 17.00 hod.

22.10.  Předškoláček

26.10. - 27.10.  podzimní prázdniny

28.10.  státní svátek

29. - 30.10.  podzimní prázdniny

31.10. Halloween

  • 7.50 slavnostní zahájení – defilé masek, focení ve vyzdobených prostorách školy
  • 8.00-10.00  hodnocení přinesených výtvorů, ochutnávka
  • 10.00-11.00 zábavné soutěže jednotlivců:  strašidelná stezka pro odvážné, kouzelný měšec, lov netopýrů, postřeh krysy, hod kouzelným kamenem na čarodějnici Hátu, halloweenské puzzle a kimova hra, hod hadem na čáru, přenášení smradlavého lektvaru, překážková dráha,… + získání odměny u pavouka
  • 11.00-12.20 rej masek a zábavné soutěže družstev
  • 12.30  halloweeenské menu ve školní jídelně

 

listopad

14.11.  informační odpoledne od 14:00 do 17:00 hod.

21.11. pedagogická rada

26.11.  Předškoláček

 

prosinec

5.12. Mikuláš v ZŠ a MŠ - "čertovská škola"

 

Plavecká výuka

Podle rozvrhu Plavecké školy Zéva Hradec Králové jsme byli zařazeni do II. cyklu (prosinec 2018 - březen 2019). Výuky se žáci budou účastnit vždy v úterý v čase od 10,30 do 11,30 hodin. Odjezd autobusu od budovy školy je stanoven na 9,30 hodin. Dle zaslané kalkulace došlo k navýšení cen:

  • pro žáky 1. ročníku (nad rámec ŠVP/hradí zákonní zástupci) = 670,- Kč (bez návštěvy AQC) za 10 výukových lekcí,
  • žáci 2., 3. a 4. ročníku (v rámci ŠVP/hrazeno z prostředků ONIV a zřizovatele) = 670,- Kč za všech deset výukových lekcí.
  • pro žáky 5. ročníku (nad rámec ŠVP/hradí zákonní zástupci) = 670,- Kč (bez návštěvy AQC) za 10 výukových lekcí,

Poplatek za návštěvu AQC zůstává nezměněn tj. 110,- Kč.

11.12    plavání

18.12.     plavání

21.12.  vánoční besídky ve třídách

22.12. - 2. 1.   vánoční prázdniny

3.1.2017          jdeme do školy

 

leden

       

16.1.   tripartita, dle domluveného času ( žák + rodič + učitel)

23.1.  pedagogická rada

31.1.   pololetní vysvědčení

1.2.     pololetní prázdniny

 

Zpět