kalendář akcí na 2.pololetí šk. roku 2017/2018

26.01.2018 10:00

 

únor

2.2.   pololetní prázdniny

13.2.    Předškoláček

19.2.-23.2.  jarní prázdniny

       

březen

1.3.    focení jednotlivců

5.3.    Předškoláček

12.3.  schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků  od 16:30 hod.

13.3.    etická výchova pro 1. a 2. roč.  - Zvládání nebezpečných situací

           etická výchova pro 3. - 5. roč.  - Jak se nehádat se sourozenci a kamarády

15.3.    návštěva knihovny v Kuklenách - 1.tř.

20.3.    plavání

22.3.    Den otevřených dveří v ZŠ -  od 16.00 do 16.45 hod. ukázkové hodiny ve všech ročnících, prohlídka školy pro veřejnost od 15.30 hod.

26.3.    projekt Veselé zoubky pro 1.tř.

27.3.   Velikonoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě

27.3.    plavání

28.3.    Den učitelů - J.A.Komenský - projektové vyučování

26. - 28.3.    Velikonoce - projektové vyučování

29.3 - 2.4   velikonoční prázdniny

 

 

duben

3.4.    plavání

9.4.   informace od 14.00 do 17.00 + návštěva ředitele ZŠ Kukleny od 17.00 hod.

10.4.   plavání

10.4.    Předškoláček

12.4.    Den knihy

16.4.   zápis do 1. třídy  13.00 - 18.00 hod.

17.4.    plavání

20.4.   Den Země - projektový den - úklid okolí obce

24.4.  plavání

30.4.  ředitelské volno

 

květen

15.5.  plavání

18.5.  Zemědělský den

22.5.  plavání

22.5.    Předškoláček

29.5.  plavání

 

červen

1.6.    MDD

5.6.  plavání

11.6.  informace

12.6.  plavání

13.6.    atletické závody malotřídních škol

16.6.  plavání

 

  •   Zahradní slavnost + loučení s žáky 5. ročníku  od 16.00 do 18.00 hod.
  •    školní výlet 
  •  pasování prvňáků na čtenáře v knihovně v Kuklenách

29.6.  slavnistní ukončení školnáího roku, vysvědčení

 

1.7. - 2.9. prázdniny

 

Zpět