kalendář akcí na 2.pololetí šk. roku 2017/2018

26.01.2018 10:00

 

únor

2.2.   pololetní prázdniny

13.2.    Předškoláček

19.2.-23.2.  jarní prázdniny

       

březen

1.3.    focení jednotlivců

5.3.    Předškoláček

12.3.  schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků  od 16:30 hod. -přesunuta na 22.3. od 16:50 hod.

13.3.    etická výchova pro 1. a 2. roč.  - Zvládání nebezpečných situací

           etická výchova pro 3. - 5. roč.  - Jak se nehádat se sourozenci a kamarády

15.3.    návštěva knihovny v Kuklenách - 1.tř.

20.3.    plavání

22.3.    Den otevřených dveří v ZŠ -  od 16.00 do 16.45 hod. ukázkové hodiny ve všech ročnících, prohlídka školy pro veřejnost od 15.30 hod.

26.3.    projekt Veselé zoubky pro 1.tř.

27.3.   Velikonoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě

27.3.    plavání

28.3.    Den učitelů - J.A.Komenský - projektové vyučování

26. - 28.3.    Velikonoce - projektové vyučování

29.3 - 2.4   velikonoční prázdniny

 

 

duben

3.4.    plavání

9.4.   informace od 14.00 do 17.00 + návštěva ředitele ZŠ Kukleny od 17.00 hod.

10.4.   plavání

10.4.    Předškoláček

12.4.    Den knihy

16.4.   zápis do 1. třídy  13.00 - 18.00 hod.

17.4.    plavání

20.4.   Den Země - projektový den - úklid okolí obce

24.4.  plavání

30.4.  ředitelské volno

 

květen

1.5.  státní svátek

6.5.   Vítání občánků od 14:00 hod.

7.5.   Olympijský víceboj a turnaj ve vybíjené

8.5.  státní svátek

14.5.  vystoupení papoušci, cena 45,- Kč

15.5.  plavání

18.5.  Zemědělský den

22.5.  plavání

22.5.    Předškoláček + schlůzka rodičů budoucích prvňáčků

29.5.  plavání

 

červen

1.6.    MDD - 4. a 5. hodina - soutěže, laštovkiáda

4.6.  Show se zvířátky od 10:30 hod., cena 50,- Kč

5.6.  plavání

11.6.  informace 14:00-17:00

12.6.  plavání přesunuto na 19.6.

12.6.  branné cvičení, cvičná evakuace školy

12.6.    atletické závody malotřídních škol

13.6.  focení tříd od 10:00 hod.

25.6.  Slavnostní rozloučení se školním rokem v sále Obecního domu Kratonohy + loučení s žáky 5. ročníku + výstava výkresů  od 16.00 do 18.00 hod.

26.6.   výlet do okolí Kratonoh, hry na školní zahradě

27.6.   školní výlet do ZOO Dvůr Králové

28.6.  pasování prvňáků na čtenáře v knihovně v Kuklenách, filmový klub pro žáky ve škole

29.6.  slavnstní ukončení školního roku, vysvědčení

 

1.7. - 2.9. prázdniny

 

Zpět