kalendář akcí na 2. pololetí školního roku 2016/2017

18.01.2017 13:08

kalendář akcí na druhé pololetí školního roku 2016/2017

 

únor

3.2.   pololetní prázdniny

8.2.   Etiketa a školní řád - výchovný program na podporu dobrých vztahů ve třídě

       

březen

9.3.     finanční gramotnost - interaktivní přednáška od společnosti FINGRAM pro žáky 3. - 5. ročníku, od 11.00 hod.

16.3.   návštěva knihovny v Kuklenách pro žáky 1. ročníku

21.3.    den otevřených dveří v ZŠ -  od 16.00 do 16.45 hod. ukázkové hodiny ve všech ročnících, prohlídka školy pro veřejnost od 15.30 hod.

30.3.     focení jednotlivců ve škole

 

duben

6.4.   informace od 14.00 do 17.00 + návštěva ředitele ZŠ Kukleny od 16.30 hod.

7.4.   plavání

11.4.  Velikonoční turnaj ve vybíjené v Malšově Lhotě

          Velikonoce - projektové vyučování

12.4.   Beseda s POLICIÍ - s por. Bc. Ivou Kormošovou, tiskovou mluvčí KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

            - kyberšikana, nástrahy sociálních sítí, facebook,...

            - bezpečné chování doma, venku

            - uveřejňování fotografií a videí, sdílení,...

13.4. - 17.4.  velikonoční prázdniny

19.4.  Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen  - interaktivní divadelnní hra o životě ve středověku . Děti se aktivně zapojí do děje a během představení Pernštejnů se seznámí s novými pojmy, prohlédnou si repliky dobových kostýmů a zbraní a upevní nabyté znalosti z prvouky a vlastivědy.

20.4.   Den Země - projektový den

21.4.  plavání

24.4.   zápis do 1. třídy  13.00 - 18.00 hod

25.4.    country tance   10.00 - 11.30 hod

28.4.  plavání

 

květen

5.5.  plavání

12.5.  plavání

19.5.  plavání

26.5.  plavání

 

červen

2.6.  plavání

8.6.   focení tříd od 8.00 hod.

8.6.  informace

9.6.  plavání

13.6.    atletické závody malotřídních škol

16.6.  plavání

22.6.   Hrajeme si hlavou - 2.-.5. tř.

23.6.  plavání

26.6.  Zahradní slavnost + loučení s žáky 5. ročníku  od 16.00 do 18.00 hod.

27.6.   školní výlet  Babylon Liberec - IQ park

28.6. pasování prvňáků na čtenáře v knihovně v Kuklenách

30.6.  vysvědčení

 

1.7. - 3.9. prázdniny

 

 

Zpět