kalendář akcí na první pololetí školního roku 2016/2017

11.10.2016 10:50

září

1.9. slavnostní zahájení školního roku

8.9. společná zahajovací schůzka rodičů od 16.30 hod.

 – informace k organizaci a průběhu vzdělávání ve školním roce 2016/2017, opětovné seznámení se školním řádem a ŠVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT – č. j. 17/2015 včetně provedených změn uvedených v Dodatku č. 1 vstupujících v platnost dne 1. 9. 2016, ŠVP ŠD, nabídka zájmových útvarů pro tento šk. rok, informace příslušným zákonný zástupcům o sestavení PLPP, IVP pro jejich syna/dceru, souhlas s uhrazením pracovních sešitů.

8.9. Den zemědělství na Michnovce pro žáky 4/5 roč. 8.00 - 11.00 hod.

27.9. návštěva knihovny v Kuklenách pro žáky 2/3 roč. - Astrid Lingrenová a nevýchovné literární postavy

 

říjen

3.10. - 7.10.  začínají kroužky, kluby a doučování

5.10.  návštěva knihovny v Kuklenách pro žáky 4/5 roč. - Ilustrátoři dětských knih

6.10.  informační odpoledne pro rodiče žáků 1. ročníku 14.00 - 17.00 hod.

10.10. schůze školské rady od 16.30 hod.

20.10.  pořad "S country tanci do stodoly 1. díl" výuka jednoduchých country tanců pro všechny žáky, cena 2.600,- Kč bude uhrazena z KRPŠ

25.10. Halloween - tvoření z přírodnin (dekorace), soutěže, rej masek

 • 7.50 slavnostní zahájení – defilé masek, focení ve vyzdobených prostorách školy
 • 8.00-10.00  vyrábění dekorací ve třídách ( žáci si odnesou  domů)
 • 10.00-11.00 zábavné soutěže jednotlivců:  strašidelná stezka pro odvážné, kouzelný měšec, lov netopýrů, postřeh krysy, hod kouzelným kamenem na čarodějnici Hátu, halloweenské puzzle a kimova hra, hod hadem na čáru, přenášení smradlavého lektvaru, překážková dráha,… + získání odměny u pavouka
 • 11.00-12.00 rej masek a zábavné soutěže družstev
 • 12.00- 12.30 Harry Potter- film
 • 12.30  halloweeenské menu ve školní jídelně

26.10. - 27.10.  podzimní prázdniny

28.10.  státní svátek

 

listopad

10.11. Hasík

 • Přednáška týkající se preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci programu HASÍK CZ . Přednášky povedou proškolení instruktoři (příslušníci HZS Královéhradeckého kraje). Jedná se o program pouze pro žáky 2., 3. a 4.,5. tříd základních škol (2x přednáška cca 60 minut v rozestupu 2 – 3 týdnů + dle zájmu návštěva požární stanice). Součástí přednášek bude i rozdávání propagačních a naučných materiálů – omalovánky, vystřihovánky, pexesa atd. Podrobné informace o programu jsou uvedeny na adrese: https://hasik.cz/projekt_zs.html(https://hasik.cz/projekt_zs.html), zdarma

16.11. návštěva knihovny v Kuklenách pro žáky 2/3 roč. - Báje a pověsti a strašidla v nich

17.11. státní svátek

18.11. Hudební pořad Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme, cena 60,- Kć

 •        poutavý koncert v podání učitelů ZUŠ, kteří představí  řadu hudebních nástrojů jak tradičních, tak i méně známých ( pila, dudy, banjolele, chrota, sluneční buben, chalumeau)

22.11. pedagogická rada

24.11.  informační odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

26.11.  adventní vystoupení všech žáků školy od 17.00 hod.

28.11.  návštěva knihovny v Kuklenách pro žáky 4/5 roč. - Devatero pohádek K. Čapek

 

prosinec

2.12.  "Po čertech zajímavé experimenty"na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (žáci 4. a 5. ročníku)

 • Tajemný svět hmyzu - hlasy hmyzu - způsoby dorozumívání a zvukové projevy ve světě hmyzu. Saranče, cvrček, cikáda - a co ti ostatní? Jsou němí? A proč se vůbec ozývají?
 • Hrátky s čerty aneb vyzkoušej si pokusy sám! - fyzikální pokusy s kapalinami a plyny, ohňové tornádo.
 • Zmrzlý čert - show - pokusy s kapalným dusíkem. Vyzkoušej si - 200 °C na vlastní kůži!

5.12. Mikuláš v ZŠ a MŠ - "čertovská škola"

6.12.  Domov Libuše - adventní vystoupení pro obyvatele penzionu

13.12. Projekt "Potravina a řemeslo" zaměřený na propagaci potravinářské výroby s důrazem na místní národní potraviny s ukázkami od prvovýroby až po prodej cílovým zákazníkům. Součástí projektu je také znovuvzkříšení upadajících řemesel (tkalcovství, hrnčířství, košíkářství), - jejich ukázka.

Projekt si klade za cíl prohloubení zájmu dětí a mládeže k výběru školy či učňovského oboru v zemědělství, potravinářství a řemesle. Snahou je ukázat manuální zručnost, logické myšlení, tj. návrat k národní identitě a zachování tradic. Děti si mohou sami vyzkoušet vyčesávání vlny pomocí česadla a její následné stáčení (předení) na kolovrátku. Nahlédnou do tajů výroby keramických výrobků a proutěných košíků, projdou se za pomocí maket po farmě, můžou si vyzkoušet složení a názvy masa na praseti a ochutnat paštiku, sušené maso, bílý jogurt, sýry, chléb, a jablka jak v syrovém stavu, tak sušená (křížaly) i lisovaná – mošt. V průběhu výkladu jsou dětem kladeny kontrolní otázky, za které dostávají při správné odpovědi drobnou odměnu. Závěrem jsou dětem rozdány dárkové tašky, ve kterých si odnesou keramický hrníček, pouzdro s předměty na výrobu jehelníku, mapy, pexeso, omalovánky, katalog, ve kterém jsou uvedeny pravidla soutěže o hodnotné ceny.

19.12. návštěva knihovny v Kuklenách pro žáky 1. ročníku - Básničky pro malé dětičky

21.12.  Dne 21.12.2016 proběhne v naší škole projektový den v rámci projektu „Pestrá strava bez zbytečné chemie“ pro žáky 2. - 5. ročníku.

Děti budou společně s výživovou poradkyní připravovat 5 druhů svačinek, které budou zdobit a vzájemně ochutnávat. Poté jim budou dělat reklamu, vymyslí název a budou si povídat o surovinách, které byly použity. 

Recepty, podle kterých svačinky vyráběly a fotky s výsledky jejich snažení vám po akci zašleme mailem. 

Prosíme o to, aby si děti přinesly z domova struhadlo, menší ostrý nožík, prkénko a utěrku. Na akci dostanou papírové zástěrky a čepice. Budou určitě hrdí kuchaři. Ostatní potřebné nástroje včetně potravin budou zajištěny ze strany školy a organizátorů projektu. 

 

Pokud budete mít zájem a čas, můžete přijít také ochutnávat.

 

23.12. - 2. 1.   vánoční prázdniny

3.1.2017          jdeme do školy

 

leden

       

12.1.   tripartita, dle domluveného času ( žák + rodič + učitel)

26.1.   Hasík

 • Přednáška týkající se preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci programu HASÍK CZ . Přednášky povedou proškolení instruktoři (příslušníci HZS Královéhradeckého kraje). Jedná se o program pouze pro žáky 2., 3. a 4.,5. tříd základních škol (2x přednáška cca 60 minut v rozestupu 2 – 3 týdnů + dle zájmu návštěva požární stanice). Součástí přednášek bude i rozdávání propagačních a naučných materiálů – omalovánky, vystřihovánky, pexesa atd. Podrobné informace o programu jsou uvedeny na adrese: https://hasik.cz/projekt_zs.html(https://hasik.cz/projekt_zs.html), zdarma

31.1.   pololetní vysvědčení

3.2.     pololetní prázdniny

 

Plavecká výuka

Podle rozvrhu Plavecké školy Zéva Hradec Králové jsme byli zařazeni do III. cyklu (březen 2017 - červen 2017). Výuky se žáci budou účastnit vždy v pátek v čase od 12,15 do 11,15 hodin. Odjezd autobusu od budovy školy je stanoven na 9,15 hodin. Dle zaslané kalkulace došlo k navýšení cen:

 • pro žáky 1. ročníku (nad rámec ŠVP/hradí zákonní zástupci) = 660,- Kč (bez návštěvy AQC) za 10 výukových lekcí,
 • žáci 2., 3. a 4. ročníku (v rámci ŠVP/hrazeno z prostředků ONIV a zřizovatele) = 656,- Kč za všech deset výukových lekcí.
 • pro žáky 5. ročníku (nad rámec ŠVP/hradí zákonní zástupci) = 660,- Kč (bez návštěvy AQC) za 10 výukových lekcí,

Poplatek za návštěvu AQC zůstává nezměněn tj. 110,- Kč.

 

Zpět