Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

25.01.2016 08:26


Základní
škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové,příspěvková organizace, IČ 70984981 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých
k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

V souladu s ustanovením § 46 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017.

 


 

registrační číslo přidělené uchazeči


 

 

výsledek přijímacího řízení


 

 

23/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

24/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

25/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

26/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

27/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

28/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

29/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

30/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

31/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

32/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

33/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

34/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

35/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

36/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

37/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

38/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

 

39/2016


 

 

přijat(a) k základnímu vzdělávání


 

V Kratonohách dne 25. 1. 2016


Mgr. Monika Bisová, ředitelka školy


Zpět