Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

26.04.2017 08:26

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace,IČ 70984981, tel.: 495451627, e-mail: zs.kratonohy@post.cz, ředitelka školy Mgr. Monika Bisová

Č.j.       35/2017

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

V souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola               a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018.

registrační číslo přidělené uchazeči

výsledek přijímacího řízení

16/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

17/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

18/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

19/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

23/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

24/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

25/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

26/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

27/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

28/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

29/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

30/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

31/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

32/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

33/2017

přijat(a) k základnímu vzdělávání

 

 

Datum zveřejnění:

V Kratonohách dne 26. 4. 2017

 

Mgr. Monika Bisová

                               

oznámení o přijetí do ZŠ.docx (27014)

Zpět