Zkrácený školní řád

Protože jsem žákyní – žákem této školy, vím, co pro mě znamená řád školy

Měl bych:

 • přicházet do školy 10 minut před vyučováním
 • plnit pokyny pracovníků školy
 • slušně se chovat ve všech prostorách školy i mimo ně
 • zdravit dospělé osoby
 • pravidelně se připravovat na vyučování
 • vážit si věcí svých, věcí spolužáků a majetku školy
 • dbát na pořádek a čistotu ve škole a okolí
 • rodičům připomenout, aby mě omluvili v případě mé nepřítomnosti
 • nosit mobilní telefon a používat ho ve škole jen se souhlasem vyučujících

Neměl bych:

 • zapomínat pomůcky a domácí úkoly
 • nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků
 • nosit do školy drahé věci, větší obnosy peněz
 • přisvojovat si věci, které mi nepatří
 • vynášet z jídelny ovoce a jiné potraviny

Čemu se musím vyhnout:

 • všem projevům ponižování a ubližování spolužákům
 • kouření, užívání drog a škodlivých látek
 • ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků
 • vzdálení se ze školy v průběhu vyučování
 • nesmím sedat na akumulační kamna, lézt na parapety a otvírat okna

Co za to očekávám od dospělých:

 • slušné chování a jednání se mnou, pochopení pro mé starosti a problémy
 • srozumitelné a splnitelné pokyny
 • vyslechnutí oprávněných námitek a rozumnou diskusi
 • takové chování vyučujících, které je pro mě vzorem