informace k platbě stravného

Vážení  rodiče,

přijměte touto formou informace o novinkách v provozu naší školní jídelny.

 

Celý systém stravování má formu bezhotovostního platebního styku. Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Je nutné, aby platba přišla nejdéle do 20. dne předcházejícího měsíce.

 

Jak se zařídit, abych neměl se stravováním problémy?

Nejjednodušší způsob je zadat trvalý příkaz na období 10 měsíců s první platbou v srpnu a poslední v květnu. Pro strávníky MŠ postačí částka 735,-Kč, ZŠ 7-10 let 440,- Kč, ZŠ 11-14 let 480,- KČ. Pokud nejste majitelem peněžního účtu a přesto nechcete mít starosti, můžete složit celou platbu jednorázově v srpnu, to znamená  7 350,- Kč, 4 400,- Kč nebo 4 800,- Kč Ani v jednom případě se Vám pak nemůže stát, že vaše dítě nedostane oběd z důvodu nezaplacení dostatečné zálohy. Jestliže jste nezvolili ani jeden z uvedených způsobů platby, vždy počítejte s tím, že převod z účtu na účet mezi peněžními ústavy trvá 3-5 dní. Platbu lze provézt každý měsíc i poštovní poukázkou, kterou obdržíte v kanceláři ŠJ.                                                     

 

Stravovací účet školní jídelny: 

ČSOB

číslo účtu            280692709

kód banky          0300

variabilní symbol = bude přidělen

zpráva  pro příjemce= jméno strávníka

 

Od 1. 8. 2017 jsou upraveny ceny obědů:

mateřská škola

Strávníci do 6ti let- dopolední strav. (3,-Kč+7,-Kč+18,-Kč)                          28,-Kč

Plné stravné:  28,-Kč+ neinv. nákl. 9,-Kč+ mzd. náklady 32,-Kč                   69,-Kč

 

Strávníci do 6ti let- celodenní strav. (3,-Kč+7,-Kč+18,-Kč+7,-Kč)                 35,-Kč

Plné stravné:  35,-Kč+ neinv. nákl. 9 ,-Kč+ mzd. nákl. 32,-Kč                      76,-Kč

 

Strávníci 7 let- dopolední strav.  (7,-Kč+21,-Kč)                                         28,-Kč

Plné stravné: 28,-Kč+ neinv. nákl. 9,-Kč+ mzd. nákl. 32,-Kč                        69,-Kč

 

Strávníci 7 let- celodenní strav. (7,-Kč+21,-Kč+7,-Kč)                                 35,-Kč

Plné stravné- 35,-Kč+ neinv. nákl. 9,-Kč+ mzd. nákl. 32,-Kč                        76,-Kč

 

škola

Strávníci 7-10 let - oběd                                                                         21,-Kč

Plné stravné: 21,-Kč+ neinv. nákl. 9,-Kč+ mzd. nákl. 32,-Kč                       62,-Kč

 

Strávníci 11-14 let- oběd                                                                        23,- Kč

Plné stravné: 23,-Kč+ neinv. nákl. 9,-Kč+ mzd. nákl. 32,-Kč                       64,-Kč

 

Zaměstnanci oběd:  FKSP 8,-Kč+ 17,-Kč                                                  25,-Kč

Plné stravné:  25,-Kč+neinv. nákl. 9,-Kč+ mzd. nákl. 32,-Kč                       66,-Kč

 

Cizí strávníci - oběd:

25,-Kč+ neinv. nákl. 9,-Kč+zisk 3,-Kč mzd. nákl. 32,-Kč                             69,-Kč                                                 

 

 

Strávníci do 6ti let věku dle Vyhlášky č. 107/2011 Sb.zákonů č.463 platí +3,-Kč na pitný režim.

 

Odhlašování stravy se provádí den předem do 11:00 hod. přes portál www.strava.cz

Telefonicky na čísle: 777 988 865 pouze v nezbytných případech do 12:00 hod.

 

Vyúčtování stravného

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku převodem peněz zpět na bankovní účet, ze kterého jsou posílány zálohy pouze u strávníků, kteří o to písemně požádají prostřednictvím formuláře.Formulář bude k dispozici v kanceláři ŠJ. Strávníkům, kteří odcházejí na jinou školu budou peníze vráceny na účet automaticky. Ostatním strávníkům budou peníze převedeny na další školní rok.

Opakované neplacení stravného je důvodem k vyloučení ze stravování.

 

 

Děkujeme za pochopení,

Romana Matějková - vedoucí ŠJ