Kroužky ve školním roce 2018-2019

 

 

                  Kroužky ve školním roce 2018/2019

 

Pondělí :   Tanečně - relaxačníip. uč. J. Sondová , od 13.45 hod.

                          Tanečním pohybem k harmonii a sebevyjádření.

                   Doučování pro žáky 3.roč.: český jazyk/matematika

                    p. uč. J. Sondová , 12.40–13.40 hod.

                         (od listopadu do března (celkem 16 hodin))

                     Ohebný jazýček - p.uč. V. Čápová, logopedická náprava řeči

                               (cenu a čas si domluvte s p. učitelkou, kontakt: v.capinka@post.cz)

 

Úterý :       Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 1.-5. ročníku

                     p. vychovatelkaT. Bastinová, 15.00 - 16.30 hod.

            Hraní deskových her, řešení úkolů, stavění ze stavebnic,… dle zájmu žáků.

                    Doučování pro žáky 5. ročníku: český jazyk/matematika

                     p.  uč. P. Eliášová 12:40 - 13:40 hod

                    (od prosince do dubna (celkem 16 hodin))       

 

Středa :     Čtenářský klub pro žáky 3., 4. a 5. ročníku– p. uč. J. Sondová,

                   12.40 – 14.10 hod.

                               Čtení z knih, tvorba čtenářského deníku, povídání, vyrábění,….

                                = vše o knize a s knihou.

                    Sportovní kroužek pro žáky 3.-5.ročníku– p.  uč. P. Eiášová

                       od 12.45 hod.

                     Sportování zaměřené na rozvoj síly,rychlosti, obratnosti a vytrvalosti,

                     míčové hry, cvičení na nářadí, atletické disciplíny

                   

Čtvrtek :    Doučování pro žáky 4.roč.: český jazyk/matematika

                     p. uč. J. Sondová , 11.45–12.45 hod.

                         (od lledna do května (celkem 16 hodin))

                    Pohybový kroužek pro žáky 2.-4.ročníku – p. uč. V. Čápová 

                      od 12.45 hod.

                    Pohybobé hry zaměřené na rozvoj pohyblivosti + míčové hry.

                      Hra na flétnu  ( ZUŠ Chlumec nad Cidlinou) – p. Vítková,

                     11.30 – 14.00 hod.

                    (domluva rozvrhu   a platba školného za pololetí u p. Vítkové),

                     kontakt: 602492053

 

 

Kroužky budou probíhat pravidelně od 1. 10. 2018 do 16. 6. 2019 nebo dle domluvy

u hrazených kroužků.

 

Všechny kroužky, mimo HRY NA FLÉTNU a LOGOPEDICKÉ NÁPRAVY, jsou v tomto školním roce zdarma.