Kroužky ve školním roce 2017-2018

 

ZAČÍNÁME JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN

                  Kroužky ve školním roce 2017/2018

 

Pondělí :   Tanečně - relaxačníip. uč. J. Sondová , 12.45–13.30 hod.

                          Tanečním pohybem k harmonii a sebevyjádření.

                     Ohebný jazýček - p.uč. V. Čápová, logopedická náprava řeči

                               (cenu a čas si domluvte s p. učitelkou, kontakt: v.capinka@post.cz)

 

Úterý :       Čtenářský klub pro žáky 2., 3., 4. a 5. ročníku– p. uč. V. Čápová,

                   12.45 – 14.15 hod.

                               Čtení z knih, tvorba čtenářského deníku, povídání, vyrábění,….

                                = vše o knize a s knihou.

 

Středa :     Pohybový kroužek – p. uč. V. Čápová 12.45–13.30 hod.

                    Pohybobé hry zaměřené na rozvoj pohyblivosti + míčové hry.

                    Doučování pro žáky 4. a5. ročníku. český jazyk -

                    p.  uč. I. Pavlíková, 12:45 - 13:45 hod

                               

                    Hra na flétnu  ( ZUŠ Chlumec nad Cidlinou) – p. Vítková,

                     11.30 – 14.00 hod.

                    (domluva rozvrhu   a platba školného za pololetí u p. Vítkové),

                     kontakt: 602492053

Čtvrtek :    Sportovní kroužek p.  uč. I. Pavlíková  12.50 – 13.35 hod.

                     Sportování zaměřené na rozvoj rychlosti, síly a postřehu + míčové hry.

 

Pátek :      Klub zábavné logiky pro žáky 1., 2. a 3. ročníku: p. T. Bastinová,

                 13.30 - 15.00 hod.

            Hraní deskových her, řešení úkolů, stavění ze stavebnic,… dle zájmu žáků.

 

Kroužky budou probíhat pravidelně od 2. 10. 2016 do 16. 6. 2016 nebo dle domluvy

u hrazených kroužků.

 

Všechny kroužky, mimo HRY NA FLÉTNU a LOGOPEDICKÉ NÁPRAVY, jsou v tomto školním roce zdarma.

 

 

 

Kroužky ve školním roce 2016/2017

 

Pondělí :   Sportovní kroužek - chlapcip. I. Pavlíková , 12.45–13.30 hod.

                          Sportování zaměřené na rozvoj rychlosti, síly a postřehu + míčové hry.

                     Ohebný jazýček - p.uč. V. Čápová, logopedická náprava řeči

                               (cenu a čas si domluvte s p. učitelkou, kontakt: v.capinka@post.cz)

 

Úterý :       Výtvarná dílna  – p. uč. L. Michálková,   12.45 – 13.30 hod.

                               Hraní s barvičkami, vyrábění.

 

Středa :     Dovedné ruce – p. vych. T. Bastinová ,   15.00 - 16.00 hod.

                               Kreativní tvoření z různých matriálů.

 

Čtvrtek :    Sportovní kroužek - děvčatap.  V. Čápová, 12.45 – 13.30 hod.

                     Pohybové hry zaměřené na rozvoj pohyblivosti, citu pro hudbu + míčové hry.

 

Hra na flétnu  ( ZUŠ Chlumec nad Cidlinou) – p. Vítková, 11.30 – 14.00 hod.

(domluva rozvrhu   a platba školného za pololetí u p. Vítkové), kontakt: 602492053

 

V tomto školním roce nabízíme zdarma doučování:

  • pro žáky 2. ročníku: český jazyk - v pondělí od 11.35 do 12.35 hod. – p. uč. L. Michálková
  • pro žáky 4. a 5. ročníku: český jazyk – ve středu od 11.35 do 12.35 hod. – p. uč. I. Pavlíková
  • pro žáky 5. ročníku: anglický jazyk – v pátek od 12.40 do 13.40 hod. – p.ředitelka M. Bisová

 

Nově bude také otevřen:

  • čtenářský klub pro žáky 2.,  4. a 5. ročníku: ve středu od 11.35 do 13.05 hod.

     Čtení z knih, tvorba čtenářského deníku, povídání, vyrábění,…. = vše o knize a s knihou.

     (V. Čápová)

  • klub zábavné logiky pro žáky 1., 2. a 3. ročníku: v pátek od 13.30 do 15.00 hod.

Hraní deskových her, řešení úkolů, stavění ze stavebnic,… dle zájmu žáků.

(T. Bastinová)

 

 

Kroužky budou probíhat pravidelně od  3. 10. 2016 do 11. 6. 2016

nebo dle domluvy u hrazených kroužků.

 

Všechny kroužky, mimo HRY NA FLÉTNU a LOGOPEDICKÉ NÁPRAVY, jsou v tomto školním roce zdarma.

 

 

Kroužky ve školním roce 2015/2016

 

Pondělí :   Veselé pískání  -  p. uč. L. Michálková ,  12. 45 -  13. 30 hod.

                               Veselé pískání, zdravé dýchání -  hra na flétničky ve skupině.

                     Ohebný jazýček - p.uč. V. Čápová, logopedická náprava řeči

                               (cenu a čas si domluvte s p. učitelkou), kontakt: v.capinka@post.cz

Úterý :       Sportovní kroužek - chlapci - p. uč. D. Horáková , 12. 45-13. 30

                      Sportování zaměřené na rozvoj rychlosti, síly a postřehu + míčové hry.

Středa :     Dovedné ruce - p. vych. T. Bastinová ,   15.00 - 16.00 hod.

                               Kreativní tvoření z různých matriálů.

Čtvrtek :    Sportovní kroužek - děvčata - p. uč. V. Čápová,   12. 45 - 13. 30

                     Pohybové hry zaměřené na rozvoj pohyblivosti, citu pro hudbu + míčové hry.

Judo (SKP Judo Nový Bydžov) - p. Hnát,    14.15 - 15. 00 hod.

cena 1 200,- Kč na školní rok  (možno platit ve dvou splátkách za pololetí),

kontakt: hnat.j@seznam.cz

Hra na flétnu  (ZUŠ Chlumec nad Cidl.) - p. uč. Vítková, 11.30 - 14.00

  (domluva rozvrhu a platba školného za pololetí u p. Vítkové), kontakt:602492053

Pátek :       AJ- sight words - p. řed. M. Bisová ,  7. 20 - 7. 40 hod.

                (pro žáky 4. a 5. ročníku) Sight words aneb jak pomoci dětem k rychlému čtení

                v anglickém jaz. a efektivní učení slovní zásoby + konverzace.

 

Kroužky budou probíhat pravidelně od  21. 9. 2015 do 10. 6. 2016 nebo dle domluvy u hrazených kroužků.

Všechny kroužky mimo JUDA, HRY NA FLÉTNU a LOGOPEDICKÉ NÁPRAVY, jsou v tomto školním roce zdarma.