1. Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání

 

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání vyhlášeném MŠMT a spolufinancovaného Evropskou unií -  prioritní osa programu 3-Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v celkové výši Kč 945 541,00 v režimu zjednodušeného vykazování prostřednictvím tzv. ŠABLON PRO MŠ A ZŠ. Projekt slouží k finanční, personální a vzdělávací podpoře škol, tak aby došlo ke zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ.

      Naše škola z tohoto programu využívá podpůrná opatření pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. V práci pokračuje čtenářský klub a klub dětské logiky a matematických her, doučujeme žáky, kteří potřebují podporu v učení českého jazyka a matematiky. Posílili jsme personální obsazení mateřské školy -  členkou kolektivu MŠ je i nadále chůva. V průběhu školního roku se zúčastníme různých školení a budeme sdílet své zkušenosti s dalšími mateřskými a základními školami, využijeme podporu odborníků z praxe a zapojíme ICT technika do výuky informatiky v 5.ročníku školy.

     Díky této výzvě budeme moci dovybavit školní knihovnu, jazykovou učebnu, zakoupit pomůcky na rozvoj matematických schopností, ICT techiku a pomůcky či hračky pro dvouleté děti.

     Celková hodnota projektu je  945 541,00 Kč. Projekt realizujeme od 1.10.2018 do 30.9.2020.

 

 


 • Chůva – personální podpora MŠ (MŠ)
 • Polytechnické vzdělávání pedagogů MŠ (MŠ)
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ (MŠ)
 • Školní asistent – personální podpora ZŠ, úvazek 0,2 (ZŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – osobnostně sociální rozvoj a polytechnické vzdělávání (ZŠ)
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ (ZŠ)
 • Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ (ZŠ)
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (ZŠ)
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ (ZŠ)
 • Školní asistent – personální podpora ŠD, úvazek 0,2 (ŠD)
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD (ŠD)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - inkluze

 

 

 

2. Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání

    

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání vyhlášeném MŠMT a spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt sloužil k finanční, personální a vzdělávací podpoře škol, tak aby došlo ke zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ.

      Naše škola z tohoto programu využívala podpůrná opatření pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. Založili jsme čtenářský klub a klub dětské logiky a matematických her, doučovali jsme žáky, kteří potřebují podporu v učení českého a anglického jazyka. Posílili jsme personální obsazení mateřské školy - nově se členkou kolektivu MŠ stala chůva. V průběhu školního roku jsme se zúčastnily různých školení a  sdíleli své zkušenosti s dalšími mateřskými a základními školami.

     Díky této výzvě jsme vybudovali a vybavili školní knihovnu, jazykovou učebnu, zakoupili pomůcky na rozvoj matematických schopností a pomůcky či hračky pro dvouleté děti.

     Celková hodnota projektu byla  552 482,- Kč. Projekt byl realizován od 1.10.2016 do 30.9.2018.

 

 

 

3. Projekt Ovoce do škol

 

4. Projekt Mléko do škol