1. Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání

 

     Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání vyhlášeném MŠMT a spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt slouží k finanční, personální a vzdělávací podpoře škol, tak aby došlo ke zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ.

      Naše škola z tohoto programu využívá podpůrná opatření pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. Založili jsme čtenářský klub a klub dětské logiky a matematických her, doučujeme žáky, kteří potřebují podporu v učení českého a anglického jazyka. Posílili jsme personální obsazení mateřské školy - nově se členkou kolektivu MŠ stala chůva. V průběhu školního roku se zúčastníme různých školení a budeme sdílet své zkušenosti s dalšími mateřskými a základními školami.

     Díky této výzvě budeme moci vybavit školní knihovnu, jazykovou učebnu, zakoupit pomůcky na rozvoj matematických schopností a pomůcky či hračky pro dvouleté děti.

     Celková hodnota projektu je  552 482,- Kč. Projekt realizujeme od 1.10.2016 do 30.9.2018.

 

 

 

2. Projekt Ovoce do škol

 

3. Projekt Mléko do škol