Základní škola a mateřská škola Kratonohy

okres Hradec Králové – příspěvková organizace

 

O školní družině

Vychovatelka ŠD: 

Tatiana Bastinová

    Školní družinu tvoří jedno oddělení, ve kterém jsou společně žáci různých postupných ročníků. To má velice dobrý vliv na rozvoj dětské osobnosti. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostory v přízemí budovy školy, tvoří ji dvě místnosti – herna a učebna. Dále využívá tělocvičnu, třídu s počítači a venkovní prostory – zahradu, hřiště a přírodu.

    Děti se vzdělávají v různých činnostech zaměřených na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu, hlavní důraz je kladen na relaxaci a volný výběr činností dětmi. K dispozici jsou stolní hry a stavebnice rozvíjející myšlení a motorickou činnost, hračky, pomůcky k výtvarné činnosti, sportovní vybavení včetně zařízené tělocvičny apod. V rozumné míře využíváme počítače a televizi s DVD, různé knihy, časopisy, encyklopedie. Při pobytu venku navštěvujeme dětské a fotbalové hřiště a přilehlé okolí.

    Během týdne vyrábí výrobky, hrají hry a sportují. Nejraději dovádí a hrají si venku na zahradě a na hřišti. Celý rok pracují s různými druhy výtvarného materiálu, využívají různé techniky a hlavně zapojují svou fantazii. Vyrobenými výrobky vychovatelka zdobí chodby, nástěnky, zkrátka všechny prostory školy.

    Paní vychovatelka podporuje děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působí v oblasti mezilidských vztahů a v pravidlech slušného chování.

    Rodiče, kteří přihlásí své potomky do školní družiny, budou mít radost, že si jejich dítě našlo nové kamarády, upevnilo vztahy se spolužáky a budou mít jistotu, že je o něj dobře postaráno.

 

 

Vnitřním řád školní družiny 2018

 

Směrnice k úplatě ve školní družině

 

.