Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: 

Romana Matějková

 

    Stravování pro základní školu je zajišťováno školní jídelnou, která je umístěna v budově mateřské školy a jídlo je dováženo vedoucí školní jídelny do budovy ZŠ, kde je rozdělováno ve výdejně a konzumováno v jídelně ZŠ. Dbáme na správnou životosprávu. Žákům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů pro školní stravování, je zachována vhodná skladba jídelníčku a dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

 

Stravování a zajišťování pitného režimu

 

Výdej obědů:

 • 11:30 – 12:10 hodin v mateřské škole
 • 11:30 – 13:30 hodin v základní škole
 • 11,15 - 11,30 - pro nemocné v ZŠ
 • 11:00 – 11:30 hodin cizí strávníci do jídlonosičů

                                              

Pitný režim:

 • žáci ZŠ si nosí vlastní pití z domova a další dostávají ve školní jídelně během oběda (voda, čaj)
 • ve ŠD si žáci mohou naplnit do umělohmotné láhve přinesené z domova čaj nebo vodu ze školní kuchyně
 • žáci mají možnost se napít kdykoliv, většinou i během vyučování

Školní jídelna - provozní řád

Źáci ZŠ se ke stravování přihlašují i odhlašují den dopředu do 11:00 hodin přes portál www.odhlaska.cz, popřípadě u paní Matějkové-vedoucí ŠJ na telefonním čísle 777 988 865. Při onemocnění dítěte je možno první den oběd odebrat v kuchyni MŠ v době od 11.30-12.00 hodin.

 • Jídlo se vydává do jídlonosičů! Zákaz výdeje oběda do skleněných nádob!!!
 • Za neohlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.
 • Stravné je splatné nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce
 • Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá Romana Matějková , vedoucí ŠJ
 • Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

 

Poplatky za stravování jsou stanoveny takto:

   

Základní škola:

   

Strávníci ZŠ 7 - 10 let

  21,00 Kč
Plná cena oběda:   62,00 Kč

Strávníci ZŠ 11 - 14 let

  23,00 Kč
Plná cena oběda:   64,00 Kč
     

Cizí strávníci

  69,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny 2018