Volby do školské rady

14.12.2018 08:17

Vážení rodiče,

 

dne 16. ledna 2019 proběhnou volby zákonných zástupců žáků do školské rady z důvodu skončení tříletého funkčního období stávající školské rady. Volit se budou dva noví členové školské rady ze tří kandidátů. Navrženi jsou Mgr. Hana Barešová z Obědovic, MUDr. Adéla Vyleťalová z Kratonoh a Ing. Martin Šalda z Obědovic. Volby proběhnou v tělocvičně ZŠ Kratonohy od 14,00 do 18,00 h. Zde dostanete hlasovací lístek se jmény všech kandidátů v abecedním pořadí. Volbu provedete označením (křížkem) v rámečku před jménem kandidáta. Označit je možné jednoho nebo dva kandidáty. Volební lístek s označenými třemi kandidáty je neplatný.

Pro vaši informaci uvádím, že školská rada se zejména vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy.

 

Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Věra Čápová, předsedkyně školské rady

Zpět